SAL7361, Act: V°224.2 (474 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°224.2  
Act
Date: 1468-06-09

Transcription

2019-09-12 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) vier p(er)sonen hebben noch ghelooft indivisim den vors(creven) rintm(eeste)r/
dat zij nu inde dachvaert die tantwerpen in dese sinxen merct wesen/
sal voer mijne(n) he(re) den zegele(r) en(de) de he(re)n vand(en) raide van brabant oec sele(n)/
doen inder besten forme(n) die gelufte vors(creven) te wete(n) dat zij de vors(creven) so(m)me/
van achthondert c(ro)ne(n) en(de) ten vors(creven) daige den vors(creven) rintmeest(er) betalen selen/
als v(er)volgde schout Ende dae(re)nbove(n) hebben zij gelooft alsdan te v(er)vaene/
en(de) in dien te hebben die p(er)sone hier nae genoe(m)t te weten(e) janne v(er)heyden/
andriese de raymake(re) lodewijke lodewijcx godevarde goens joha(n)nese la(m)brechts/
claese der bove(n) alle van hersselt janne diericx janne vand(er) eelst henricke/
jacops van hulshout janne goes janne vanden hove ghijsele aven? ja(n)ne/
dillen van oelen janne mychiels henricke mesens janne van hellegate/
van glindele en(de) zoerle willem(me) jaecx pete(re)n van huldenberghe ende/
willem(me) van olmen van westerle Dat zij en(de) elc hue(re)r ongesundert/
en(de) onverscheiden hen oic metten selven vier p(er)soene(n) alsdan voir de/
selve he(re)n zegele(r) en(de) raide veroblige(re)n en(de) verbynden selen inder bester/
forme(n) die vors(creven) so(m)me van viii[c] crone(n) ten voirs(creven) yerste(n) daige van/
augusto naestcomen(de) te betalen den vors(creven) rintmeest(er) als v(er)reycte schout/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer