SAL7361, Act: V°225.1 (477 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°225.1  
Act
Date: 1468-05-24

Transcription

2019-09-12 by myriam bols
Item also als peter frijts corttelinge met rechte heeft doen co(m)me(re)n/
de haeflike goede gebleven nade doot jans wilen vand(er) heyden wit/
ledermake(r)s voir de so(m)me van hondert ryns guld(en) die de selve jan/
den vors(creven) pete(re)n sculdich is bleven alsoe hij seeght ende de selve peter/
zoe bij hem selven zoe bij zijnen procur(eur) janne van thienen hant/
schoemake(r) trecht inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) opt voirs(creven) raste/
ment gevolght heeft deen genechte dander en(de) tderde en(de) gep(rese)ntert/
te cleren metten diene(r) dat de rastamente van genechte te genechte/
vernuwet zijn en(de) dat die orconde wert gedaen goessen tijbe/
tybe en(de) arnde vanden poele Soe hebben de scepen(en) van loven(en)/
gewesen met vo(n)nissen d(air) ten versueke des voirs(creven) jans van thienen/
procur(eur) dat zij den diene(r) die dexploeten ghedaen hadde begherden/
te hoe(re)n en(de) dae(re)nteynden recht Ende dair op heeft dien/
navolgen(de) ter stont jan laureys voirste(r) geclaert bij zijnen eede/
die tvoirs(creven) rastament van genechte te genechte geleeght en(de) v(er)nuwet/
en(de) de conde den vors(creven) ii p(er)sonen gedaen te hebben p(rese)ntibus tymple/
nethen(en) col(en) m(ar)cels maii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer