SAL7361, Act: V°23.2 (54 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°23.2  
Act
Date: 1467-07-23

Transcription

2019-07-07 by myriam bols
Item claus de coste(re) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt gehaven/
te hebben van gielise vander balct den jongen woenen(de) te heyleshe(m)/
vijfen(de)dertich rijd(er)s te xxv st(uvers) tstuc als voir de afquitingen van/
drieen(de)eenen halve(n) rijd(er) lijftochten staen(de) te live henr(ix) wilen/
de coste(re) en(de) machtelden sijnder zuster en(de) de lanxste leven(de) van/
dien vijf guld(en) rijd(er)s lijftochten die librecht van coursworm als/
principael gielis vand(er) balct en(de) gielis vand(er) balct vors(creven) zijn/
sone lambrecht loeters en(de) jacop van arenberge als borgen/
[sculdich sijn] gelijc scepen(en) brieve van loven(en) vand(er) daet xiiii[c] lviii junii/
xx volcomentlic uutwisen en(de) begrypen in welcke lijftocht/
de vors(creven) claus zijn voirheffen heeft Bekynnen(de) hem vand(en)/
vors(creven) xxxv rijd(er)s vo en(de) vand(en) vijf rijd(er)s van v(er)lopen(en)/
pachte volcomentlic quit [vernueght] P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) p(rese)nt(ibus) petro/
vand(er) hoeve(n) burgim(a)g(ist)ro julii xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer