SAL7361, Act: V°235.2 (499 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°235.2  
Act
Date: 1468-06-11

Transcription

2019-09-12 by myriam bols
Alsoe als ghelden daems sone zegh(er)s wijlen daems/
te rechte betoge(n) is geweest voir den rade van des(er) stad/
bij alite(n) comans zijnre zwegher die hem opseyde dat/
hij hue(r) gelooft hadde tontlasten aen gielise vanden/
zande van thien rijnsch guld(en) eens die zij de(n) selven/
gielise tacht(er) ende belang was va(n) zekeren coopma(n)scape(n)/
van voederinge(n) gedragende hue(r) des tot zeke(re)n certi/
ficacie(n) bezegelt bij burg(er)meestere(n) scepen(en) en(de) raet der/
stad van brugge die zij inde(n) rechte exhibeerde Wert/
dair op na aensprake en(de) v(er)antwerde(n) get(er)min(eer)t bij de(n)/
rade van des(er) stad ende uutgesproke(n) dat de voirscr(even)/
ghelden der voirs(creven) alite(n) vande(n) voirs(creven) x rijnsche guld(en)/
inne staen sal Actu(m) in pleno (con)silio junii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer