SAL7361, Act: V°29.1-R°30.1 (63 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°29.1-R°30.1  
Act
Date: 1467-07-18

Transcription

2019-07-07 by myriam bols
Vanden gedinghe hangen(de) voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) tusscen/
maghtelden vander molen gemechticht volcomelijc van margriete(n)/
hue(re)r moeder weduwe arts wilen vander vort geheete(n) vander mole(n)/
ende uut der selver hue(re)r moeder brode gedaen in deen zijde ende/
joerden lepelle(re) sone willems lepelle(re) van mechelen in dande(re)/
Daer de voirs(creven) machtelt bij tijtle hue(re)r voirs(creven) p(ro)curacie(n) den voirs(creven)/
joerden aensprac seggen(de) dat waer was dat voermaels in/
huweliken state vergadert hadden geweest joerdaen vander/
vloet met eene(n) vrouwen p(er)soene geheete(n) katlijne van wijch/
male en(de) dat die katlijne van wijchmale van daer te voren/
hadde eene(n) ande(re)n goeden man geheete(n) willem [jan] bruyni(n)cx hue(re)n/
voerman en(de) bij dien voerman hadde zij twee d wettighe/
dochte(re)n d(air) af deen was der vors(creven) machtelden aenleggerssen/
moed(er) ende dat die pointe(n) waer zijn en(de) dat de vors(creven) katlijne/
van wijchmale voe(r) gestorve(n) is en(de) dat de vors(creven) wilen joerdaen/
huer overleeft heeft eene(n) langen tijt en(de) mach hebben gehadt/
een and(er) naewijf der moeder des vors(creven) joerdens ende dat de/
selve joerdaen verweerde(r) met willem(me) lepelle(re) gewandelt/
heeft inder voirs(creven) katlijne(n) vanf wijchmale sterfhuys alsoe dat/
hij daer aenveert mach hebben alrehande vliegenderve ende/
erfbrieve die acht(er) der vors(creven) katlijne(n) bleve(n) wae(re)n Die pointe(n)/
in feyte gelege(n) boot de vors(creven) machtelt te thoene(n) hoepende/
oft zij die gethoene(n) conste dat de vors(creven) joerden gehoude(n) zijn/
zoude alle de brieve en(de) vliegenderve acht(er) der voirs(creven) katlijne(n)/
ende joerdaene gebleve(n) te bringe(n) inden sterfhuyse tot zijnd(er)/
eedt naeder stat recht om dan hue(r) te volgen in al hue(re)r/
moeder kynsgedeelte naden rechte Dair op de vors(creven) joerdaen/
hem v(er)antweerden(de) zeyde dat hij hoopte den vors(creven) aensp(ra)ke(n)/
ongehoude(n) te sijne en(de) allig(er)de diverse reden(en) bijden welken/
hij meynde dat de vors(creven) machtelt op hem verdoelt ware/
ende onder dande(re) al mocht hij inde(n) sterfhuyse voirg(eruert) gehan/
teert hebben dat wa(r)e gesciet die wijle dat hij jonck was/
ond(er) zijn mu(n)dige daige en(de) in sijns vaders brode p(rese)nte(re)nde/
ten uut(er)sten zijne(n) eedt ten heyligen te doen dat hij uute(n) vors(creven)
//
sterfhuyse gheend(er)hande brieve noch vliegenderve gedragen en/
hadde noch doen dragen hopen(de) dair mede te gestaene Was/
gewijst ten uut(er)sten bijden he(re)n scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers waer de vors(creven) joerdaen zijne(n) eedt dade alsoe hij/
gep(rese)nteert hadde dat hij der aenspraken ongehoude(n) zijn soude/
P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis dempt(is) kersmake(re) lye(mingh)[en] julii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer