SAL7361, Act: V°62.2 (134 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°62.2  
Act
Date: 1467-09-17

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
It(em) willeke(n) va(n) wynge janssoen te(n) bisijn va(n) janne sijne(n) vader en(de) te voe(re)n/
uut des selfs zijns vaders broede gedaen heeft gelooft woute(re)n/
meys janss(oen) een bev(ar)t te doen te meylane(n) derw(er)t te porre(n) by(n)ne(n) xl/
dagen naestcomen(de) en(de) goede waerheit d(air) af te bringen nae der/
stad richt oft sijne(n) moet te hebbe(n) t(er) bet(er)nisse(n) va(n) sulke(n) quetsue(re)n als/
hij o(n)lanx den voniss(en) woute(re)n gegeve(n) hadde en(de) sijne(n) meest(er) daer/
af afte doen cor(am) col(en) ouder(ogghe) sept(embris) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer