SAL7361, Act: V°62.3 (135 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°62.3  
Act
Date: 1467-09-28

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
It(em) jan daneels sone daniel daneels woenen(de) te binckem in p(rese)ncia/
heeft gehuert en(de) bekint dat hij gehuert heeft jegen janne/
cleynvrancx als meye(r) en(de) rintmeest(er) lodewijcx pynnoc meyers/
te loeven(en) een brouwerie metten bogarde acht(er) den p(er)tstal/
en(de) allen den toebehoirte(n) gelegen te binckem aen de kerke gehete(n)/
dov(er)ste panhuys Te houden en(de) te hebben van sint jansmisse lest/
leden eene(n) t(er)mijn van drie jare(n) lang v(er)volgende elcx jaers/
darenbinne(n) om en(de) voe(r) tweelf r(ijnse) guld(en) te xx st(uvers) stuc te/
sint jansmisse te betalen alle jare den voirs(creven) t(er)mijn lang/
duerende quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) jan de huysinge vander/
voirs(creven) ca(m)men houden wel ende loflijc zijnen termijn lang/
duerende q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) oft da vander tweester rikelen nederw(er)t/
op zijnen cost It(em) oft me(n) binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne ald(air) yet/
dade maken oft wercke(n) dair af sal de voirs(creven) huerling de(n)/
werclieden den montcost geve(n) en(de) de voirs(creven) meye(r) de dachue(re)n/
betalen In(de) est fideiussor henricus truydens et p(ri)mus cor(am)/
lyemi(n)ge(n) col(en) sept(embris) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer