SAL7361, Act: V°63.2 (137 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°63.2  
Act
Date: 1467-09-28

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
Alle(n) den gene(n) burg(er)meest(ere)n (et)c(etera) doen cond dat op hede(n) voir/
ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone roelof vrancx en(de) heeft ge(con)stit(ueert)/
gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) janne ende/
henricke de vos gebruede(re)n oft den eene(n) va(n) hen bringe(r) sbriefs/
te mane(n) teysscen te v(er)volgen alsulken schout en(de) actie dair inne/
te hemwert gehoude(n) ende belang moege(n) zijn gorijs vrancx/
zijn sone ende gheert amours die zijn docht(er) hadde te same(n)/
oft besunder die in rechte aente spreke(n) In mel(iori) for(ma) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer