SAL7361, Act: V°88.1 (202 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°88.1  
Act
Date: 1467-11-26

Transcription

2019-07-28 by myriam bols
It(em) willem busscop sone wilen willems in deen zijde ende/
jan vanden vere sone wilen goessens zijn swag(er) in dande(re)/
ende marc pitoel die met scepen(en) brieve(n) van lov(enen) spreken(de) [heeft] op/
pete(re)n clouwens sone lenarts van overijssche marcken pitoel willem(me)/
busscop willem(me) ende henricke busscop zijn sonen janne vanden vere/
pete(re)n hoeberghe ende henricke vanden vere brueder des voirscr(even)/
jans vander daet xiiii[c] lvii maii penulti(m)a ende oic [eene(n) annexe gemaect] xiiii[c] lxvii ap(ri)lis/
xxii dair peter clouwen geloft heeft inden principalen/
yersten brief alle zijn borgen tontheffen terderder zijden/
Sijn met malcande(re)n eensworden en(de) ov(er)comen dat/
de vors(creven) willem busscop de jonge de vors(creven) schout geheelic/
en(de) al ghelden en(de) dragen sal en(de) d(air) af ontslaen en(de)/
ontheffen alle de ghene die dair voir geloft/
hebben dan alleene den vors(creven) pet(ere)n clouwen principael/
op welken principalen om metter geloften van ontheffen/
vort tevae(re)n die principale brieve hem in handen gegeve(n)/
sullen wordden als hij de selve schout betaelt heeft [sal hebbe(n)] en(de)/
om hier af den vors(creven) janne vanden vere en(de) zijnen/
medeplichte(re)n te voirder en(de) te bat te verseke(re)n op dat de/
vors(creven) willem hen bynne(n) eene(n) zeke(re)n [redeliken] tijde niet gelossen en/
can So heeft gelooft de selve willem busscop den vors(creven)/
janne vanden vere ov(er)tegheve(n) en(de) met rechte te goeden/
also vele van zijne(n) erve d(air)t de selve vand(en) vere kyesen/
sal dat wel bove(n) last en(de) co(m)mer [te(n) p(ri)se vand(en) vynd(er)s vand(en) hove de vors(creven) schout] weert wezen sal/
welcke erve de selve busscop nochtan altoes nader/
guedingen bynne(n) eene(n) halve(n) jare quijten en(de) lossen sal/
mogen [mett(er) so(m)me(n) d(er) vors(creven) tselve erve gegoidt soude w(or)d(en)] Ende merc putoel die d(air) voir de vors(creven) schout/
totten goede(n) des vors(creven) willems busscops geleit is/
heeft geloft totten voldoene van desen met zijne(n) brieve(n)/
te wercken als hijs versocht sal zijn zond(er) zijne(n)/
cost en(de) zond(er) achterdeel van zijne(n) rechte cor(am)/
m(ar)cels ouder(ogghe) no(vem)[br(is)] xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer