SAL7361, Act: V°96.2 (214 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°96.2  
Act
Date: 1467-12-04

Transcription

2019-07-28 by myriam bols
It(em) thomaes thuyninx in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genomen/
heeft vanden eerweerdigen he(re) he(re)n lenarde van griboval abt des goidshuys van/
vlierbeke alle alsulken beemde chijse ende erffpachten alse de pitancie vande(n) vors(creven)/
goidshuyse liggen(de) heeft te beetse ende dair omtri(n)t en(de) oic alsulke(n) chijse alse/
die pitancie liggen(de) heeft te loxberghe gelijkerwijs en(de) also verre lodewijck/
van ottenborch en(de) sijn kinde(re) die goede chijse ende erffpachte voirmaels/
gehoude(n) hebben Te houde(n) te hebben ende te gebruycken van halfmerte lest/
leden eene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en lanc due(re)nde elx jairs dae(re)nbynnen om/
ende vore vivendertich rinsch(e) guld(en) te xx stuv(er)s tstuc deen helicht dair/
af tsinte remeysmisse ende dander helicht te paesschen te betalen den vors(creven)/
hee(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] d(air) af den yerste(n) t(er)mijn was/
sinte remeysmisse lestlede(n) Ende dese voirs(creven) goede heeft de vors(creven) thomaes/
genome(n) ende bekint genome(n) te hebben op alsulke(n) vuege en(de) (con)dicie wairt/
tsake dat e(n)nige der vors(creven) goede chijse rinte(n) oft erffpachte(n) bynnen den vors(creven)/
t(er)mijne met rechte v(er)loren wordden ende hem also ontogen dat hem dat/
verlies nae advena(n)t vand(en) selve(n) en(de) alle costen van rechte die de selve/
thomaes d(air) o(m)me gedaen oft geleden hadde aende vors(creven) so(m)me den selve(n)/
thomaese gecort soude wordden cor(am) nethen(en) colonia decembr(is) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer