SAL7362, Act: R°143.2 (293 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°143.2  
Act
Date: 1469-01-26

Transcription

2020-03-13 by Karel Embrechts
It(em) peter nuelens barbier ende magriete sijn dochter p(ri)us ema(ncipa)[ta] in p(rese)ncia hebben/
gekint ende gelijt dat hen olivier bastart van wesemale volcomelic ende al/
v(er)nuecht ende te vreden gestelt ende versuent heeft van al alsulk(er) mesdaet/
hantering(en) ende handeling(en) alse de selve olivier met der vors(creven) magrieten/
gehadt oft begaen mach hebben te phalays inden lande van luydic ende/
van alsulk(er) quetsue(re)n en(de) meshandeling(en) als hue(r) aen hue(re)n nese int afsnyden/
vand(en) selven oft and(er)ssins in oft aen hue(re)n p(er)soen oft goeden gegev(en) ende/
gedaen moigen sijn tot desen daige toe in e(n)nig(er) manie(re)n Scelden(de) den vors(creven)/
olivie(r) ende alle ande(r) die hulpe(re)n ind(er) vors(creven) saken mochten sijn oft plichtich/
bij raide oft dade dair af ende van allen ande(re)n eysscen saken peticien actien/
stucken ende dinghen tusscen hen tot des(er) daige toe gesciet in e(n)nig(er) manie(re)n/
volcomelic quite Promittentes null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) mits eender so(m)men/
van hondert rinsch(en) guld(en) te xx stuv(er)s tstuc die de vors(creven) peter en(de) magriete/
hier voe(r) [kinnen] gehaven hebben vand(en) vors(creven) olivie(r) Geloven(de) voirt den selven/
olivie(r) ad mod mo(nitionem) e(ius) hier af gelike oft e(m)mer behoirlike quitan(cie) te geve(n)/
voir alle richte(re)n oft justicien en(de) gerichten gheestelic en(de) weerlic daer hijs/
bege(re)n sal vos most januarii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt