SAL7362, Act: R°157.1 (315 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°157.1  
Act
Date: 1469-02-09

Transcription

2017-04-15 by Karel Embrechts
Want henric dicbier rintmeester ons genedichs he(re)n te thiene(n) als/
geleid voir sijn wettich gebrec van thien guld(en) rijders lijfpen(sien) uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) over vele jae(re)n behoirlijck/
gepasseert tot allen den goeden beyde have ende erve jans van/
raetshove(n) des jonghen opden da hem [oft zijne(n) p(ro)cur(eur) in sijnen name] metter stat versueckbrieve/
gescreven aen den meye(r) van leeuwe hadde doen leve(re)n ende/
in handen stellen alle de selve goede onder den selven meye(r) wesen(de)/
Ende den selven janne van raetshoven en(de) alle ande(r) hande/
aende vors(creven) goede slaende oft zij tegen de vors(creven) execucie ende/
leve(ri)nge yet met rechte hadden willen allige(re)n dach van rechte/
tot eene(n) zeke(re)n voirleden(en) daighe alhier te (com)pare(re)n inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) [hadde] doen beteken(e) tot welken daighe/
voirs(creven) noch oic op heden alse ten verstreken(en) daige van rechte/
de selve van raetshoven noch nyemant anders come(n) en es/
Philipse van geldorp als p(ro)cur(eur) des vors(creven) henrix dicbier altijt/
(com)pare(re)nde ende trecht versuekende soe hebben de scepen(en) van/
loeven(en) ierst aengehoirt traport vanden bode die de(n) voirs(creven) brief/
heeft gedragen ende gecleert de leve(ri)nge vors(creven) gesciet en(de) den/
vors(creven) p(ar)tien dach van rechte beteekent te sijne ter manissen/
smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) henricke/
dicbier houden soude vand(en) vors(creven) goeden inde macht van zijne(n)/
beleide en(de) leve(ri)ngen vors(creven) soe v(er)re dat noch voir hen comen/
was p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis dempto d(omi)no mychaele absoloens/
febr(uarii) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt