SAL7362, Act: R°188.2-V°188.1 (373 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°188.2-V°188.1  
Act
Date: 1469-03-20

Transcription

2021-01-29 by Karel Embrechts
Item henric de rijke sone wijlen raes woenen(de) te he(re)nt in p(rese)ncia heeft/
genomen ende bekint dat hij genome(n) heeft van m(ijnre) vrouwen en(de) (con)vente/
des godshuys vand(er) banc ten bijsijne vand(en) mombo(r)en desselfs de p(ar)tien/
van goeden hier nae bescrev(en) die de vors(creven) wijlen raes zijn vader vader/
vand(en) vors(creven) godshuyse te houden plach al gelegen inde prochie van he(re)nt/
Te wete(n) inden yerste(n) een boender en(de) (½) dach(mael) lants geleg(en) opde(n) breemt/
aenden molenwech tusscen den heiligeest van s(in)[t] jacops opde biest te loeven(e)/
ter eender sijden en(de) janne vand(er) heiden metse(r) te loven(e) ter ande(r) Item/
een dach(mael) lants op tselve velt geleg(en) aende donckerstrate tussce(n) willem(me)/
de witte ende janne vanden doirne Item noch (½) boender lants aldaer/
bove(n) de loevensche strate gelegen tusscen goessen(en) luyx en(de) pete(re)n vranx It(em)/
noch een dach(mael) lants geleg(en) bove(n) den poetken tusscen de goede jacops/
wilen blanckart in beiden sijden Item (½) boender lants geleg(en) bove(n) de/
tomstrate tusscen henricke vander huelt ende arnde barts Item noch/
een half boender lants bove(n) den reywech geleg(en) tusscen de goede/
[vacat] Item noch xxv roeden lants geleg(en)/
neve(n) den keyserberch tusscen den molenwech ende den heyligheest van/
he(re)nt Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte lestled(en) eene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n lanc due(re)nde elx jairs dae(re)nbynne(n) om en(de) voe(r) zesse mudde(n)/
en(de) thien mol(evate) rox goet en(de) payabel wel bereit met wa(n)ne en(de) vederen/
loven(sche) maten jairlix sint andriesmisse apostels te betalen en(de) te loeven(e)/
in mer vrouwen herberge oft daer huer dat aldair gelieve(n) sal te leve(re)n/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven)/
lande jairlix sijne(n) t(er)mijn due(re)nde de wynne(n) werve(n) en(de) mesten wel/
en(de) loflic gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) bened(en) ende die late(n) tsijne(n) afsceiden
//
alsoe hij die aenveert te weten (½) boender lants bove(n) de loevensche strate/
ende xxv roeden aenden keyserberch met rogghen besaeyt tvorscr(even)/
boender thalf dach(mael) en(de) tdachmael opde breemt en(de) i dach(mael) aende/
poetken(en) gestort eens o(m)megedaen ende dander twee half boende(r)/
brake geheel Ende alle dese vorweerd(en) cor(am) berthem vos m(ar)tii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt