SAL7362, Act: R°55.2-V°55.1 (111 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°55.2-V°55.1  
Act
Date: 1468-09-07

Transcription

2020-06-26 by Karel Embrechts
Wij vos most scepen(en) te loeven(e) doen cond allen luden dat/
voir ons come(n) zijn in p(ro)pren p(er)sone(n) jan en(de) henr(ick) stockelpot/
wett(ige) kijndre jans wilen stockelpot met wille consente ende/
overstane mag(rie)ten sbeckers moeder der voirs(creven) gebruede(re)n en(de)/
zijn bij tusscenspreken va(n) enige(n) hue(re)n mage(n) en(de) vriende(n) mynlijc/
ov(er)come(n) en(de) eensworde(n) der poente(n) en(de) condicie(n) na bescreven die/
zij malcande(re)n gelooft hebben voir hen hue(re)n oer en(de) nacomelinge(n)/
vast ende gestentich te houden ende te voldoene Inden yersten/
dat de voirs(creven) jan voir hem en(de) zijn erve(n) en(de) nacomelingen sal/
hebben en(de) ter stont aenveerden de driedeele van eene(n) huyse/
en(de) hove metten bogarde en(de) ande(re)n toebehoirte(n) gelijc dat/
belege(n) is inde wijng(ar)tstrate tussce(n) den goeden henr(ix) zas ende/
jans de ruyte(re) streckende acht(er)w(er)t tot inde bout(er)shemstrate tussce(n)/
de(n) goede(n) jans wilen rosart en(de) [wilen] der kijnde(re)n froytens hoofken/
liggen(de) bijna int viercante dat de voirs(creven) mag(rie)te sbeckers/
in hue(re)n weduwen stoele jege(n) de voirs(creven) kijnde(re) froytens gecocht/
ende gecrege(n) heeft d(air) af regenote zijn de kijnde(re) broecmans/
op dynde de lange zijde en(de) jan de ruytere op d[een] ynde ter/
wij(n)g(ar)tstrate(n) weert en(de) dander ynde ter bout(er)shemstraten/
weert dwelc de voirs(creven) jan stockelpot insgelijcx ter stont/
aenveerde(n) behoude(n) en(de) besitte(n) sal Met (con)dicie(n) dat de voirs(creven)/
mag(rie)te int voirs(creven) huys en(de) hoff oft zijs samentlijc conste(n) over/
drage(n) sal blive(n) bewoenende hue(re)n leefdach lang en(de) oft des
//
niet en gesciede sal de voirs(creven) jan der voirs(creven) mag(rie)te(n) zijnre/
moeder jaerlijcx besorgen de weerde van twee hollan(sche)/
gulden(en) tot behoeff der hueringen van eene(n) andere(n) huyse/
en(de) alsdan soude zij gelijc zij alsnu blijft getocht zijn int voirs(creven)/
hoefken Voirtaen sal de voirs(creven) henr(ick) hebben en(de) ter stont/
aenveerden drie en(de) een half dach(mael) bosch gelijc dat gelege(n)/
is inde p(ro)ch(ie) va(n) libbeke op wervelt tussce(n) de(n) goede(n) des goidsh(uys)/
van sinte g(er)trude(n) te loeven(en) en(de) de(n) goede(n) henr(ix) wile(n) van/
loon en(de) neve(n) tgrootvelt en(de) der kijnde(re)n hond(er)tjaers goede/
It(em) noch eene(n) rijd(er) te xxvi st(uvers) en(de) eene(n) r(ijnsche) gulden(en) te xx/
stuv(er)s stuc erfliker rinte(n) vallende alle jare tsintjansmisse/
baptisten en(de) ind(er) stad wissel van loeven(e) te leve(re)n de voirs(creven)/
henr(ick) zijne(n) erve(n) en(de) nacomelinge(n) aen en(de) op de drie deele/
vande(n) huyse en(de) hove mette(n) bogarde en(de) tcley(n)hoofke(n) voirs(creven)/
de(n) voirs(creven) janne stockelpot toebehoiren(de) Met vorwerde(n) dat/
de voirs(creven) jan dese voirs(creven) rinte sal moege(n) lossen en(de) afquite(n)/
teene(n) male elke(n) d(enier) dair af met xviii gelike(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
en(de) met vollen rinte(n) En(de) is voirt ond(er)sproke(n) oft e(n)nich/
der voirs(creven) p(ar)tie(n) voird(er) vestich(eit) hier af begh(er)de(n) dat zij/
dat malca(n)dere(n) ad mo(nitionem) sele(n) moete(n) doen d(air) en(de) alsoe/
dat behoirt en(de) d(air) af sel dat te(n) coste en(de) laste vande(n)/
ghene(n) die dat sal beghe(re)n Voirtmeer want de voirs(creven)/
henrick stockelpot uut crachte va(n) zeke(re)n testam(en)te gemaect/
bij vrancke(n) wile(n) stockelpot hue(re)n brueder aenveert/
heeft en(de) so(m)mige van dien verthiert alle de goede/
die de voirs(creven) vrancke achter gelate(n) heeft en(de) so(m)mige/
van dien verthiert soe is vorwerde dat de voirs(creven) jan/
he(m) d(air) af ne(m)mermeer aenspreke(n) vexe(re)n noch moeyen/
en sal bij he(m) selve(n) noch bij nyeman(de) and(er)s in gheenen/
rechte gheestelijc noch weerlijc bekinnen(de) he(m) dair inne/
gheen recht te hebben uutgesceyden twee vierdel lants/
gelege(n) op blaersbloc in tween stucke(n) dwelc de voirs(creven) jan/
hebbe(n) en(de) behoude(n) sal voir he(m) zijn erve(n) en(de) naco(m)melinge(n) tot/
ewigen dage sept(embris) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt