SAL7362, Act: R°71.1 (151 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°71.1  
Act
Date: 1468-10-04

Transcription

2021-02-11 by Karel Embrechts
It(em) joes absoloens rintm(eeste)r ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) in zij(n)re stad/
van loeven(e) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijt openbairlijc dat/
jan pynnoc natuerlijc bij handen jorijs de hont wissele(r)/
te loeven(e) [en(de) zijne(n) medegesellen] hem geheelijc en(de) al v(er)nuecht gecontenteert en(de)/
te vreden gestelt heeft vander hueri(n)gen van de(n) groten/
tolle mette(n) ouden geleyde toebehoiren(de) der tolcameren/
van loeven(e) en(de) van den nuwen geleyde mette(n) toebehoirte(n)/
na inhoudt d(er) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) vander voirs(creven)/
huere(n) gemaect julii xiii a(nn)[o] lxvii Bekinnen(de) he(m) dair aff/
geheelijc v(er)nuecht en(de) wel bet(aelt) scelden(de) de(n) selve(n) ja(n)ne en(de)/
alle ande(re) dient aengaen mach volcomelijc quite vand(er) voirs(creven)/
hueringe(n) en(de) des d(air) aen cleeft P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare)/
g(odefrido) roelofs most oct(obris) q(ua)rta
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt