SAL7362, Act: R°72.4-V°72.1 (155 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°72.4-V°72.1  
Act
Date: 1468-10-05

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet d(er) stad van loeven(en) saluit Doen/
te wete(n) dat opde(n) dach va(n) hede(n) datu(m) va(n) dese(n) voir ons/
come(n) is in p(ro)pren p(er)sone katlijne van thuyne(n) weduwe peters/
wijlen yerpain [c(um) tutore] en(de) heeft geconstituert gesedt volcomen
//
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auct(ori)teyt gegeve(n) qui(n)ten couckeroul hue(re)n stief/
vader en(de) ja(n)nes m(er)cels aut alle ende yegewelke hue(r) saken/
questie(n) en(de) gescille(n) die zij alsnu uutstaende heeft oft namaels/
hebben soude moegen voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc/
dat dat zijn oft gebue(re)n mochte (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(ens) ratu(m)/
salvo iusto calculo sept(embris) octobr(is) v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt