SAL7362, Act: V°178.2-R°179.1 (351 of 492)
Search Act
previous | next
Act V°178.2-R°179.1  
Act
Date: 1469-03-07

Transcription

2021-02-03 by Karel Embrechts
Item want lonijs van udekem als geleit naden rechte der stat van/
loven(en) tot allen den goeden have en(de) erve joh(annes) wilen van udekem na(tur)lis/
zoe wair die in brabant gelegen zijn met den scriven vand(er) selv(er)/
stat hem heeft doen leve(re)n alle de selve goede en(de) ond(er) den/
ande(re)n de goede hier na bescreven dair aen hem ongebruyc/

//
pijnde te doen jouffr(ouwe) m(ar)griete vanden panhuyse weduwe des/
voirs(creven) wilen joh(annes) van udekem natuerlix In welcken brieve der/
selver weduwen dach betekent was te loven(en) int recht/
tegen den vors(creven) lonijse te comparen dien als heden diende/
als ten naesten verstreken(en) daghe Dair zij niet comen/
en is soe is bij vo(n)nissen d(er) scepen(en) van loven(en) ter manessen/
smeyers gewesen datmen den vors(creven) lonijse van/
udekem inde macht vanden voirs(creven) beleide houden sal vand(en)/
selven goeden zoe v(er)re dat noch voir hen comen is/
p(rese)ntib(us) scabinis in scampno dempto abs(oloens) martii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt