SAL7363, Act: R°123.2 (259 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°123.2  
Act
Date: 1469-11-16

Transcription

2019-10-08 by Mi-Je Van Gils
Want reyne(r) vanden hove als geleid nae deser stat recht voir sijn wettich/
gebrec dat hij met sijnder eedt geverificeert heeft op sijn scepen(en) brieve van/
loven(en) tot allen den goeden beide have ende erve jans wilen diericx/
en(de) katlijnen wilen sijnder werdynne(n) wair die geleg(en) sijn hem mett(er)/
stat brieve(n) gescreve(n) aenden meye(r) van sichen(en) oft sijne(n) stedehoude(r) te/
tielt heeft doen leve(re)n vand(en) voirs(creven) goeden die goede h(ier) na bescre(ve)n/
ond(er) he(n) geleg(en) ende op heden dach van rechte besceiden die wettige/
kinde(re) des voirs(creven) wilen jans diericx van beide den bedde(n) met namen/
jan machiel katlijne en(de) katlijne dierix en(de) oic janne rayns der voirs(creven)/
katlijnen man op dat zij de voirs(creven) scepen(en) brieve oft leve(ri)nge wouden/
wederleggen tot welken daige de selve p(er)sone niet comen en zijn Soe/
hebben die scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlic/
gebleken heeft bij certificacien des meyers van sichen(en) die voirs(creven) execucie/
gesciet en(de) den vors(creven) p(er)sonen dach van rechte op heden betekent te sijne/
gewijst voir een vonnisse datmen den vors(creven) geleidde(n) vand(en) vors(creven) goede(n)/
houden sal inde macht van sijne(n) voirs(creven) beleide soe v(er)re dat noch voir/
scepen(en) comen es p(rese)ntib(us) scabinis in sca(m)pno no(vem)[br(is)] xvi/
Dit sijn de goede/
Ierst een huys en(de) hof mette(n) bogarde houden(de) omtri(n)t (½) boend(er) geleg(en) te tielt aende/
drieschstrate neve(n) den goede(n) tsheilichs gheest van tielt en(de) jan jans It(em) een plexken/
lants geleg(en) opde wouters hoeve neve(n) de goede reyners cloest(er)ma(n)s It(em) noch/
omtrint thien hopen rocx en(de) seker hoy en(de) stroe eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Add.
Date: 1469-11-16
LanguageNederlands

Transcription

2015-04-07 by Mi-Je Van Gils
Dit sijn de goede/ Ierst een huys en(de) hof mette(n) bogarde houden(de) omtri(n)t (1/2) boend(er) geleg(en) te tielt aende/ drieschtrate neve(n) den goede(n) tsheilichs gheest van tielt en(de) jan jans It(em) een plexken/ lants geleg(en) opde wouters hoeve neve(n) de goede reyners cloest(er)ma(n)s It(em) noch omtrint thien hopen rocx en(de) seker hoy en(de) stroe eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt