SAL7363, Act: R°269.1 (493 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°269.1  
Act
Date: 1470-05-11

Transcription

2018-05-01 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opde(n) dach van hede(n) datum/
van desen voir ons comen sijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone pet(er) van boechout en(de) katlijne/
vand(en) couthe(re)n sijn weerdynne weduwe mertens wilen de clerc en(de) hebbe(n)/
ge(con)stitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en)/
janne van kelfs janne edelhe(re) en(de) arnde crols en(de) elken van hen besund(er)t/
alle en(de) yegewelke hue(r) sculden jairgulde(n) opcomi(n)gen p(ro)fite(n) v(er)valle(n) goeden/
beruerlic en(de) omberuerlic chijsen rinte(n) erfpachten die zij hebben en(de) men hen/
naemaels sculdich sal wesen inden lande van brab(ant) en(de) elde(re) te wat plaetse(n)/
dat sij en(de) sij die liggen(de) en(de) uutstaen(de) hebben in e(n)nig(er) manie(re)n Te mane(n)/
teysscen opte bue(re)n en(de) te ontfang(en) tegen oft aen wat p(er)sone oft oic te/
wat plaetsen dat dat sijn mach dair voe(r) te pande(n) te daigen te beleide(n)/
rasteme(n)te te doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volgen en(de) te vorde(re)n/
na costu(m)e ende gewoente vanden plaetsen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n)/
soude moigen Ende oft noot gebuerde voir alle richte(re)n gheestelijc ende/
weerlijc met rechte te v(er)antweerde(n) te bescudde(n) te bedinghe(n) die te wynne(n)/
ende te verliesen composicie en(de) mynlike yffeninge d(air) af te maken den/
sculders van des sij ontfang(en) selen te quite(re)n en(de) volcome(n) quitan(cie) te geve(n)/
Ende voirtane generalic en(de) specialic alle tgene d(air) inne te doen(e) ende/
te vorde(re)n des de vors(creven) pet(er) en(de) sijn werdynne tsame(n) oft besundert/
selve d(air) inne doen en(de) vorde(re)n soude(n) moige(n) (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo due(re)nde dese p(ro)curatie tot den wed(er)roepen des/
vors(creven) pet(er)s en(de) sijns wijfs en(de) niet lang(er) cor(am) maii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt