SAL7363, Act: R°92.3 (197 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°92.3  
Act
Date: 1469-10-11

Transcription

2017-09-20 by Mi-Je Van Gils
It(em) henrick van breetsijp woenen(de) toest(er)hem in deen zijde ende/
gheert de raymake(re) wonen(de) inde borchstrate in dandere sijn/
ov(er)come(n) met malcande(re)n alse van dien halve(n) mudde lijftochten/
dat de voirs(creven) gheert de(n) voirs(creven) henr(icke) hier voirtijts sculdich was/
d(air)af den brief verdoolt mach zijn der vuege(n) h(ier) nae v(er)cleert/
Te weten dat voir al des de voirs(creven) gheert vande(n) voirscr(even)/
lijfpens(ien) sculdich mach wese(n) hij den voirs(creven) henr(icke) gheven sal/
vijf scilde te xiiii stuv(er)s tstuck alle jaer in meydage naistcomen(de)/
eene(n) scilt tot dat volbetaelt sal wesen tymple blanck(ar)t oct(obris) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt