SAL7363, Act: V°113.1 (241 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°113.1  
Act
Date: 1469-11-14

Transcription

2019-02-07 by Mi-Je Van Gils
Item meester jan van haeght geheten van nielden promotoir/
vand(er) universiteit van lov(en) renu(n)cie(re)nde tot des na bescreve(n)/
steet der p(ri)vilegien vand(er) univ(er)siteit van lov(en) vors(creven) in deen/
sijde en(de) jan moens met margrieten van haeght sijne(n)/
wijve suster des voirs(creven) meest(er) jans ter ande(re) sijn met/
malcande(re)n overcomen bij toedoene principalijc van he(re)n/
lodewijcke pynnoc riddere meye(r) van lov(en) die van m(ijns) gened(ichs)/
he(re)n wegen inder saken van hue(re)n gescille(n) gelast was/
dat zij van allen stoote en(de) twidracht die tusschen hen/
e(n)nichsins wesen mogen oft geweest hebben totten dage/
van heden hen hebben ende selve p(ar)tien gesubmitteert/
en(de) overgegeven inde uutsprake die de raet vand(er)/
stat van loven(en) tusschen hen doen sal Dair elc p(ar)tie/
voir der stat raide sal mogen innebringhen alle/
bescheit van brieve(n) vonnissen appointemente(n) van vriend(en)/
en(de) des hem anders van rechts wegen sculdich is te/
staden te come(n) Geloven(de) in maten als bove(n) volco/
mentlic tonderhouden en(de) tachtervolghen des bijd(er)/
stat raide van lov(en) vors(creven) hier op uutgesproken en(de)/
geappointeert sal worden zond(er) voirder e(n)nich/
behulp oft e(n)nigen uutwech hier teghen te zueken/
Geloven(de) vorts dat zij elc den ande(re)n hue(r) goede die zij/
onder den bijvanc van lyere hebben liggen(de) dat zij/
deen den ande(re)n opleggen zullen alle verpanden en(de)/
veroblige(re)n zullen deen den ande(re)n opte leggen alle costen/
die gedaen sijn in des(er) saken tot desen dage oft vortaen/
ghedaen sullen worden zoe v(er)re der stat raide va(n) loven(en)/
vors(creven) duncken sal na gelegenth(eit) dat zij van rechts/
weghen deen den ande(re)n die(n) sculdich wae(re)n uut/
te reyken ende te betalen cor(am) roel(ants) tymple no(vembris)/
xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt