SAL7363, Act: V°114.4-R°115.1 (243 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°114.4-R°115.1  
Act
Date: 1469-11-14

Transcription

2019-09-26 by Mi-Je Van Gils
It(em) willem de raymake(re) sone wijlen wille(m)s woenen(de) te cu(m)ptich ende yde/
buysken sijn wijf in p(rese)ncia hebben genome(n) ende bekint dat sij genomen/
hebben van henricke van bierbeke als geleid totten goeden he(re)n machiels/
absoloens ridders alle alsulken wynnen(de) lande en(de) beemdeke(n) alse de selve/
h(er) machiel te cu(m)ptich liggen(de) heeft gelijkerwijs peter zwaus voir hem/
die vors(creven) willem wile(n) de raymake(re) ende henric ghielijs tot noch gehouden/
hebben Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte naistcomende/
eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc v(er)volgen(de) elx jairs d(air)enbinne(n) om/
en(de) voe(r) zeventien sacken cor(ens) pacht van cu(m)ptich en(de) mate van thiene(n) alle/
jae(re) sint andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te loven(en) ten huyse des vors(creven)/
he(re)n machiels te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de voirscr(even)
//
wynne(n) die voirs(creven) goede wynnen werve(n) ende meste(n) selen wel ende loflic/
gelijc reengenoten bove(n) ende beneden en(de) die late(n) ten afsceiden van hue(re)n/
t(er)mijne voirs(creven) gelijc zij die bevinde(n) sele(n) thue(re)n aencome(n) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt