SAL7363, Act: V°242.1 (450 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°242.1  
Act
Date: 1470-04-07

Transcription

2018-02-20 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sulle(n) sien oft hoiren lese(n) burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raet der stat van loven(en) saluyt doen condt ende/
te weten(e) opden dach van hede(n) dat voir ons come(n) is in prope(re)n/
p(er)sone jan bosch van sinte katlijne(n) lombeke ende heeft/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n)/
andriese de slachmolde(re) vander nat alle en(de) yegewelke zij(n)/
sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) als de voirs(creven) jan bosch alsnu uutstaen(de)/
heeft oft namaels hebbe(n) soude moege(n) voir wat gherichte dat/
dat we(re) gheestelijck oft weerlijck inden lande(n) va(n) brab(ant) vlaende(re)n/
oft elde(r) tege(n) oft aen wat p(er)sone dat dat wae(re) alle zijn/
jairgulden sculden opcominge(n) en(de) v(er)valle(n) hoedanich die zijn te/
verware(n) te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfange(n) (et)c(etera) Ende/
voirtane g(e)n(er)alijc en(de) spe(ci)alijc d(air)inne te doene (et)c(etera) in meliori/
forma salvo iusto calculo aprilis vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt