SAL7364, Act: R°203.3 (389 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°203.3  
Act
Date: 1471-02-09

Transcription

2021-02-10 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) peter in p(rese)ncia heeft quijtgescouwe(n) de ambrosius sijne(n)/
brueder van alle(n) en(de) yegewelken sculden geloften (con)dicien (con)vencionib(us)/
(con)vencien scepen(en) brieve(n) so(m)men van pe(n)ning(en) clachte(n) saken en(de) allen/
ande(re)n dinghen inde welke de selve ambrosi[(us)] te hemw(er)t mocht sijn/
gehoude(n) w van wat sak(en) dat het es totte(r) daige toe van heden/
Behalve(n) alleene van sulken geloften van wairscape oft genoechdoene/
van erfgoede(n) rinte(n) oft pachte(n) als [hem] voirmaels bijde(n) selve(n) ambrosio moig(en)/
zijn gedaen Recog(noscens) sat(is)fact(um) p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-23 by Jos Jonckheer