SAL7364, Act: R°204.2 (391 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°204.2  
Act
Date: 1471-02-16

Transcription

2021-02-15 by kristiaan magnus
Item sijn den vors(creven) denijse in vesticheiden d(er) vors(creven) renten/
metten here in handen gesedt om de pe(n)ninge en(de) renten vors(creven)/
d(aer) aen te verhalen [opdat de vors(creven) live bynne(n) middelen tijde [niet] aflivich en wordden] de juweelen hier na bescreven/
die de selve denijs gelooft [heeft] hem van des vors(creven) is volbetaelt/
sijnde den vors(creven) jacope te restitue(re)n also hem die gelevert/
zijn Primo eenen selve(re)n tresy nap de borde v(er)amaest/
blau metten tresylepel verwapent met meest(er) jans wilen/
pots en(de) sijns wijfs wapen(en) wegen(de) drie merc sesse onchen/
Item eenen selve(re)n quaert pot de heyse en(de) borde vergult/
verwapent metter wapen(en) he(re)n ph(ilipp)us van schoenhoven/
ridd(er)s wegen(de) drie merc eene onche vijfthien yngelsche/
Item eenen selve(re)n vergulden(en) overdecten croes met eenen/
kyndeken boven den schele wegen(de) eene merc een onche en(de)/
vijf ynghelsche Item noch eene(n) selve(re)n overdecten hoghen/
croes de borde vergult met eend(er) bloemen bove(n) den schele/
wegen(de) eene merc en(de) onderhalfve onche al troys gewicht(en)/
p(rese)ntibus jasp(are) forestario et scabinis p(re)d(i)c(t)is febr(uarii) xvi
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-23 by Jos Jonckheer