SAL7364, Act: V°276.3-R°277.1 (532 of 582)
Search Act
previous | next
Act V°276.3-R°277.1  
Act
Date: 1471-06-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-01 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont ende te wete(n) dat voir ons/
come(n) zijn in prope(re)n p(er)sone jouffr(ouwe) katlijne wed(uwe) gielijs wile(n)/
vand(er) beke en(de) meester aert vand(er) beke hue(r) sone raet m(ijns) gened(ichs)/
he(re)n tshertoge(n) ende hebben geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(r)atie en(de) auc(ori)teyt gegeve(n) he(re)n janne vand(er) beke henrick(e)/
hanckart willem(me) van lele roelofve vand(er) elst en(de) jacope/
hoze aut Alle alsulken sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) die zij/
tegewoirdelijck uuytstaen(de) hebbe(n) oft namaels moege(n) hebben/
tegen wat p(er)sone(n) oft van wat sake(n) oft goede(n) alsoe wel/
/ teghen janne vande(n) dale uuyt sake(n) vande(n) goede(n) van lathem d(aer)op/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) ende hue(r) sone hebben jairlijx met scepen(en) br(ieve) van/
loven(e) x rijd(er)s erflijck en(de) der leveri(n)ge(n) die zij hen vande(n) selve(n)/
goede(n) hue(re)n onderpande(n) alsnu hebben doen doen als and(er)s oft/
tege(n) ande(r) p(er)sone(n) ende voirt alle hue(r) goede (et)c(etera) in meliori for(ma)/
Te wynne(n) te v(er)liese(n) die te houden te hante(re)n te rege(re)n te/
v(er)pachten en(de) met jaerschare(n) uuyt te gheve(n) Cum p(otesta)te substituen(di)/
salvo iusto calculo cor(am) tybe burg(imagistro) opp(endorp) lynde(n) scab(inis) junii v[ta]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-30 by Jos Jonckheer