SAL7364, Act: V°42.2 (97 of 582)
Search Act
previous | next
Act V°42.2  
Act
Date: 1470-08-02

Transcription

2021-02-10 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen te wete(n) dat opte(n) dach va(n) hede(n)/
datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone victor gehete(n)/
de moelenmeester sone gielijs de moelenmeest(er) gebore(n) uut(er)/
goeder stad van ghent heeft in meliori for(ma) macht ende/
auc(tori)teyt gegeve(n) goedele(n) vijts zijne(n) wettige(n) wive docht(er)/
jans vijts dat de selve goedele alleene en(de) sond(er) hem inder/
voirs(creven) goeder stad van ghend vande(n) goede(n) des voirs(creven) victoirs/
oft vande(n) goede(n) der voirs(creven) goedelen v(er)coepe(n) v(er)setten ende/
beco(m)mere(n) sal moegen tot der so(m)men toe van eene(n) l(i)b(ra) gr(oot) vlem(sch)/
erflijc oft ii l(i)b(ra) gr(oot) lijfp(ensien) jaerlik(er) rente(n) dat hue(r) best gerieve(n)/
ende gelieve(n) sal de guedinge(n) en(de) vestich(eit) d(aer) af te doene/
voir tgerichte de pe(n)ninge d(aer) af tontfange(n) den coep(er)s genoech/
te doen en(de) te vestige(n) in alle der vuege(n) forme(n) en(de) manieren/
de selve victoir en(de) goedele beyder same(n) soude(n) moege(n) doen/
oft zij beyde tsame(n) voir oegen ware(n) P(ro)mitt(ens) ratu(m) et nu(m)q(uam)/
(con)t(ra)veni(r)e s(ed) war(andizare) augusti s(ecund)[a]
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-29 by Jos Jonckheer