SAL7365, Act: R°135.2 (261 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°135.2  
Act
Date: 1471-12-23

Transcription

 by 
It(em) de vors(creven) vranc en(de) bartelmeeus hebben quitgescouwe(n) den vors(creven)/
pete(re)n van allen en(de) yegewelk(en) sculden geloften (con)dicien (con)vencien scepen(en)/
brieve(n) so(m)men van pe(n)ning(en) clachte(n) saken eysscen en(de) allen ande(re)n/
ding(en) in quib(us) usu(m) in dien hodiernu(m) behalve(n) alleene van sulke(n)/
geloften van wairscape en(de) genoechdoene als hen oft e(n)nig(en) van hen/
voirmaels bijden selve(n) pete(re)n moige(n) sijn gelooft recog(noscens) satisfactu(m)/
p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui s(ed) war(ans) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt