SAL7365, Act: R°15.4 (39 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°15.4  
Act
Date: 1471-07-23

Transcription

2020-10-06 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) doen cond en(de) te wete(n) dat opden dach va(n)/
heden datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone laureys/
van winge ingesete(n) poirte(r) der stad van loeven(en) en(de) heeft ge/
constituert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeven/
andriese van thienen(en) jacoppe van eycke pete(re)n roeselere/
scoemake(r) gielise damoiseal [janne spaens] ja(n)ne de brouc henr(icke) vanden zijpe en(de)/
pete(re)n comeling aut alteri alle en(de) yeg(ewelke) zijn saken questie(n) en(de)/
geschille die hij alsnu uutstaende heeft oft namaels heben sal/
moegen van wat saken questien oft geschillen jege(n) wien oft voe(r)/
wat gerichte dat dat zijn oft gescien mochte ende voirt alle/
des selfs laureys jaergulde(n) sculde(n) opcomi(n)gen p(ro)fite(n) v(er)valle(n) goede/
beruerlijc en(de) onber(uerlijc) chisen rente(n) erfpachten die hij jeg(enwordich) heeft/
oft namaels hebben oft v(er)crige(n) sal moegen te v(er)volge(n) (et)c(etera) Alle/
scepen(en) brieve te vo(n)nisse(n) execucie dair af te neme(n) (et)c(etera) In mel(iori)/
forma alle saken bij beroepe oft appellacie(n) (et)c(etera) te wynne(n) te/
verliesen et q(uod) unus eor(um) incep(er)it hoc alter pot(erit) mediare et/
finire P(ro)mitt(ens) ratu(m) et firmu(m) p(er)petuo habitur(um) salvo iusto/
calculo cor(am) thenis burg(imagistro) b(er)te(m) opp(endorp) scabinis julii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt