SAL7365, Act: R°155.3-V°155.1 (300 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°155.3-V°155.1  
Act
, eerste lijnen in latijn
Date: 1472-01-16
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-06-21 by Karel Embrechts
Item d(omi)n(u)s symon taverniers pr(es)b(yte)r filius l(egi)timus yngelberti/
taverniers maria et kath(ar)ina taverniers sorores d(i)c(t)i d(omi)ni/
symonis p(ri)us emancipa(te) d(i)c(t)i yngelberti eoru(m) p(at)ris cum/
tutoribus necnon johannes mo(m)mart pro se ac m(ar)gr(e)[ta]/
eius uxore in p(rese)ncia recognoverunt expresse de consensu/
scitu interesse et voluntate eiusdem yngelberti eoru(m) p(at)ris
//
gevallen zijnde janne taverniers [p(ri)us emancip(ato)] brued(er) d(er) vorscr(even)/
gebrueder en(de) suste(re)n in zijn deylinge in zijn deylinge/
die goede en(de) erfchijse hier na bescreven Te weten(e)/
inden yersten twee ryns guld(en) erflic aen en(de) op/
een stuc bosch houden(de) twee boender oft d(air) omtrent/
gelegen te nosseghem peters van nosseghem tussche(n)/
de goede willems van ophem en(de) he(re)n jans vand(er)/
meren ridders Item een huys en(de) hoff metten/
bogarde en(de) allen ande(re)n toebehoirten gelegen tsaventhe(n)/
te nederwoeluwe tusschen den goeden gielis wilen/
vand(er) beke en(de) de strate gaende van saventhen te/
dyedegheem weert Item eenen viver houden(de)/
een boend(er) dachmale oft d(air) omtrent gelegen te/
loenbeke tusschen de strate aldair en(de) den goeden/
jans ylckarts en(de) naest den goeden lodewijcx roelofs/
Item alsulken hondert ryns guld(en) als jan vand(er)/
meren sone wilen elegas vand(er) meren gesedt/
heeft opden wissel te bruessel uut saken vand(er)/
ca(m)men metter toebehoirten gelegen te humblege(m)/
aenden wech gaende van loven(en) te vilvorden weert/
en(de) de nederstrate gaende van humleghem te/
campenhout die de vors(creven) yngelbert met wilen/
katlijnen zijnen wijve vernaerdert hadde en(de)/
de vors(creven) jan vand(er) meren d(air) na vernaerderde/
Item een half boend(er) lants gelegen te humleghem/
achter de kercke dair eene strate doir gaet ende/
oic eenen voetpat Ende heeft gekint de/
voirs(creven) jan tavernier dat hij met des voirs(creven) steet/
uutgecocht is en(de) uutbliven moet nade doot van/
zijnen voirs(creven) vader van have en(de) erve die hem/
bleven zijn nad(er) voirs(creven) zijnder moeder doet en(de)/
die hem bliven zullen na zijnen vad(er) dair af/
met desen behoirlijc verthiden(de) [ad op(us) om] behoudelic altijt/
den vors(creven) yngelbeerde den vader inde voirs(creven) goede/
zijn tocht cor(am) meldert berthem januarii xv
//
Item de voirs(creven) jan taverniers marie en(de) katlijne met hue(re)n mo(m)boirs/
en(de) jan mo(m)marts man en(de) mo(m)boir margriete(n) taverniers zijns/
wijfs absent sijnde die hij tot desen gelooft heeft te v(er)vange(n)/
in p(rese)ncia hebben met consente vand(en) vors(creven) yngelberd(en) hue(re)n/
vader gekint en(de) gelijdt dat den vors(creven) he(re)n symone gebleve(n)/
en(de) gevallen zijn in sijn deylinge acht ryns guld(en) te xx st(uvers)/
tstuc erfrenten vallen(de) jairlix deen helicht te kersmesse en(de)/
and(er) helicht tsint jansmesse aen en(de) op vi dachmale lants/
eeusels gelegen te humleghem aende nederstrate neve(n)/
de goede gorts vleeschouwere Item aen en(de) op een huys en(de)/
hof met den lande dair aen gelegen houden(de) omtrent een/
boend(er) tusschen den goeden gorts de vleeschouwe(re) en(de) de/
nederstrate dair af dierste betalinge innegaen sal ten yerste(n)/
t(er)mijne nade doot vand(en) vors(creven) hue(re)n vader Met condicien/
en(de) vorweerden datmen de vors(creven) rente sal mogen lossen/
en(de) quiten wanneer dat hen gelieft mair niet myn dan twee/
ryns gul(den) tot eene(n) male ten yersten male en(de) dand(er)/
sesse met ii r(yns) gul(den) smaels en(de) elcken pe(n)ninc [d(air) af] met xviii d(enieren)/
en(de) met vollen chijse En(de) heeft gekint [en(de)] gelijdt de vors(creven)/
her symoen renu(n)cians p(ri)vileg(ii) dat hij metten vors(creven)/
viii r(yns) gul(den) erflic uutgecocht is en(de) uutbliven moet/
nade doet van zijnen vader van allen den goeden have/
en(de) erve die bleven zijn nad(er) vors(creven) zijnd(er) moeder doet/
en(de) die hem bliven zullen na hue(re)n [sijnen] vors(creven) vad(er) doet dair/
af met desen behoirlic verthiden(de) behoudelic altijt/
den vader inde vors(creven) goede zijn tocht eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus , kristiaan magnus , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , kristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt