SAL7365, Act: R°203.3-V°203.1 (378 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°203.3-V°203.1  
Act
Date: 1472-02-28

Transcription

2022-11-09 by Karel Embrechts
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e) saluyt/
Doen cont en(de) te weten(e) dat op den dach datum van/
desen voir ons comen sijn in prop(ere) p(er)sone willem trabukier/
en(de) jouffr(ouwe) katlijne van oesterwijck zijn werdynne en(de)/
hebben geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie/
en(de) auctoriteit gegeven janne vand(er) heyden wettich/
bruede(r) d(er) vors(creven) jouffr(ouwen) katlijnen vander moeder weghen/
willem(me) van lele tyboute steenweeghs pete(re)n comelinc
//
oft den eenen van hen bringer van desen Alle en(de) yegewelke/
sijn saken questien en(de) gescillen als de voirs(creven) gehuyssche nu/
oft namaels uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal/
zijn alle zijn jairgulde opcomi(n)gen vervallen chijsen/
renten erfpachten en(de) sculden als zij hebben oft hen na/
maels vallen zullen inden lande van brabant die/
met rechte [te v(er)waren] te volghen te manen teysschen op te boe(re)n/
en(de) tontfanghen dair voir te panden te dagen rasteme(n)te/
te doen legghen dexecucie d(air) af te nemen voir/
allen gerichten gheestelic en(de) weerlic getuygen/
te leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren/
die te batteren also dicwille en(de) menich werven/
als des te doen sal zijn also wael int principael/
als int accessoir den sculders te quit(eren) (et)c(etera) en(de) vort/
aen generalic en(de) specialic (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo febr(uarii) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt