SAL7365, Act: R°287.3-V°287.1 (521 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°287.3-V°287.1  
Act
Date: 1472-06-03

Transcription

2017-10-24 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) aert en(de) cornelijs hebben voirt gelooft ind(ivisim) de(n) voirs(creven)/
rikaerde dat zij morgen des daighs selen come(n) tantwerpen bij/
huere(n) gemeynen maghe(n) en(de) vrienden ende verdraghen hen d(air)/
bij onderwise der selver vriende van alsulken geschille als zij hebbe(n)/
om de successie vanden goeden wilen van des voirs(creven) arts ende/
rikaerts wijfs moeder gecome(n) ende doen malcanderen d(air) af mynlic/
des zij uterlijc met rechte souden moete(n) doen Ende oft zij/
dair niet verliken en conden zelen zij malcanderen hier op/
eenen anderen dach leysten inder stad van breda oec bij mage(n)/
ende vrienden den tweesten sondach na sintjansdach baptisten/
naistcomen(de) sonder dleysten vanden voirs(creven) twee dachv(er)de(n) te laten(e)/
en(de) telken oic op de pene ende aband(uyn) voirg(eruert) betaelt te werde(n) als/
voe(r) Mair oft zij ten utersten mynlijc niet verliken en conden/
tot gheen vanden voirs(creven) tween daghen zelen zij hue(r) actie(n)
//
van deser saken dair voirtaen elc volghen moegen met rechte/
dair ende alsoe dat behoirt et p(ri)mus cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt