SAL7365, Act: R°43.4-V°43.1 (105 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°43.4-V°43.1  
Act
Date: 1471-09-25

Transcription

2019-11-30 by Karel Embrechts
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van/
loven(en) saluyt Doen cont en(de) te weten dat opden/
dach datum van desen voir ons comen en(de) gestaen is in/
prope(re)n p(er)sone her jan van meghen here te mirle
//
ridde(r) (et)c(etera) en(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegeven he(re)n philipse van/
schoenhoven here te waenrode ridde(r) (et)c(etera) zijnen neve/
en(de) janne de ghet rentmeest(er) des selfs he(re)n ph(ilipp)us/
oft den eenen van hen bringer van desen Te verantwerden/
en(de) met rechte te vervolghen alsulken rastement als/
meester ghijsbrecht molenpas procur(eur) m(ijn) gened(ichs)/
he(re)n tsh(er)togen inden name vanden selven m(ijn) gened(ichs)/
here hadde doen doen op hondert en(de) lviii guld(en)/
erfrenten als de vors(creven) her jan heeft en(de) heffende/
is opde goede en(de) heerlich(eit) van cranendonc van/
endhoven en(de) woensele gelijc zekere brieve dair/
af zijnde uutwisen en(de) begrypen voir m(ijn) here den/
president den brabantschen raide oft elder voir wat/
gerichte dat zij het zij gheestelic oft weerlijck/
de vonnissen oft t(er)minacien d(air) af te verwachten en(de)/
te voldoene ofs behoefde getuygenesse te leiden/
d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te batte(re)n/
also dicke en(de) menichwerven als des te doen sal zijn/
alle gescriften en(de) libellen ov(er)te gheven en(de) te nemen/
d(air) op te replice(re)n en(de) te dupliceren also wel int/
principael als int accessoir en(de) vortaen generalic/
en(de) specialic allet ghene in des vors(creven) is te doen (et)c(etera)/
Gheven(de) den selven he(re)n ph(ilip)s volcomen macht/
eenen oft meer procur(eur)s tot desen te stellen (et)c(etera) p(ro)mitt(ens)/
ratu(m) (et)c(etera) En(de) wes deen innegesteken oft begonnen/
sal hebben dat dat dand(er) sal mogen uuten(en) (et)c(etera)/
sept(embris) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt