SAL7365, Act: R°49.3-V°49.1 (120 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°49.3-V°49.1  
Act
Date: 1471-10-02

Transcription

2017-09-10 by Karel Embrechts
Na des bij meester felix de hont ende der weduwen/
joes wilen absoloens ter eenre zijden en(de) anthonis bezuts/
inden name van hem en(de) vanden ande(re)n dair voe(r) hij
//
spreict ter andere onlanx ende nu ten lesten male/
met gescriften ov(er)gegeven werdt soe is geappoin/
teert bij den rade vander stad dat van beyde den/
p(ar)tien vander renten van diest voer dtoegaen vand(er)/
rekeni(n)gen beslicht sal gescien weder die inder selv(er)/
rekeningen sculdich zijn in ontfange gebracht te/
werden oft niet Dair om elc vanden p(ar)tien zijn inten/
dit sal moegen overgeven oft hem gelieft tot eene(n)/
zeke(re)n gelegen(en) daghe om darentynden inder saken/
voirt dan gedaen te werden alsoe na goeder justicie(n)/
behoire(n) sal actu(m) s(ecund)a oct(obris) anno lxxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt