SAL7365, Act: R°67.2 (154 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°67.2  
Act
Date: 1471-10-22

Transcription

2019-12-29 by Karel Embrechts
It(em) de vors(creven) willem de hane heeft gekint en(de) gelijdt dat d hij vanden/
vors(creven) he(re)n robbeerde v(er)nuecht en(de) [alle jare] betaelt is van dien thien en(de) een half/
halst(er) corens die de selve willem jairlix heeft en(de) heffen(de) es opde/
goede die wae(re)n desselfs wijlen jan loenijs nu des vors(creven) he(re)n robbeerts te/
[kerckem geleg(en)] zoe v(er)re dien voirs(creven) erffpacht verschene(n) en(de) gevalle(n) es zeder den jae(re)/
xiiii[c] tsestich incluys en(de) totte(n) daige van heden Bekinnen(de) hem van/
allen dien volcomelic genoech gedaen en(de) scelden(de) den selve(n) he(re)n/
robbeerde d(air) af volcomel(ic) quite Geloven(de) den selve(n) he(re)n robbeerde/
vand(en) vors(creven) betaling(en) inne te stane tege(n) eene(n) yegelik(en) en(de) recht/
warant te sijne eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt