SAL7365, Act: V°260.2 (463 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°260.2  
Act
Date: 1472-04-28

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
It(em) de vors(creven) lijsbeth jehanne magriete en(de) katlijne smeets gesust(ere)n/
met hue(re)n wettige(n) ma(n)nen en(de) mobore(n) in p(rese)ncia hebben gekint en(de)/
gelijdt dat de vors(creven) henr(ic) vand(en) broecke hue(r) oem hen volcome(n)/
rekeninge bewijs overleve(ri)nge en(de) betalinge gedaen heeft ende allessins/
te vreden gestelt van alsu allen alsulken regimente hante(ri)ngen oft/
gebruycken van hue(re)n goede(n) have en(de) erve wair die geleg(en) sijn/
oft bevonde(n) mochte(n) wordde(n) alse de vors(creven) henr(ic) d(air) af e(n)nichsins/
totte(n) daige toe van heden d(air) af gehadt mach hebben kinnen(de) en(de)/
lijden(de) dat hij dat wael getrouwelic en(de) deughdelic tot hue(re)n/
meeste(n) p(ro)fite gedaen heeft zond(er) hem d(air) inne e(n)nichsins te sueke(n)/
Scelden(de) d(air) o(m)mme den selve(n) hue(re)n oem van allen dien en(de) voort/
van alle(n) ande(re)n saken oft stucke(n) hoedanich die sijn die sij te hemw(er)t/
te segge(n) mochte(n) hebbe(n) totte(n) daige toe van hede(n) volcomel(ic) quite/
P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare) cor(am) eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt