SAL7365, Act: V°268.2-R°269.1 (476 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°268.2-R°269.1  
Act
Date: 1472-04-16

Transcription

2019-04-26 by Karel Embrechts
Het zijn comen te rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) wouter de smet en(de) jan casteleyns beide
//
van libbeke ter eender zijden en(de) willem van leefdale als procur(eur)/
jans de roide des jongen ter ande(re) om een half dachmale bosch/
gelegen te libbeke inden langendriesch dwelc de selve wouter/
en(de) jan versochten mits zeke(re)n reden(en) dair toe bij he(n) gealligert/
hen aenghewesen te worden oft dair af ter banc recht gere/
mitteert te wordden dair uut de sake te meer scouden getoge(n)/
hadde geweest Dair tegen de vors(creven) willem hem v(er)antwerden(de)/
dede lesen ond(er) den ande(re)n eene guedinge uuten beleide va(n)/
loven(en) dair mede her gielis wilen de roide des vors(creven)/
jans sroiden oem inden jare van xxxiii junii xv bij henr(icke)/
de smet gegoet wert in div(er)sen porceelen van goeden te/
libbeke gelegen en(de) thalf dachmale bosch d(air)inne begrepe(n)/
gelegen inden langendriesch tusschen deeusel gelegen gielis/
oeghe en(de) dbosch jans smeets aldair Vollesen zijnde bekinde/
opembairlic de vors(creven) wout(er) en(de) jan dat dat selve goet was/
dair die questie af was ende dair na dede de voirs(creven) willem/
sustine(re)n bij diversen reden(en) bij hem gealligeert dat de voirs(creven)/
wederp(ar)tie met hue(re)n voirs(creven) versueke verdoolt wae(re) Alsoe/
dat na aensprake en(de) verantweerden van beiden p(ar)tien en(de)/
des voir verhaelt is de scepen(en) van lov(en) ter manessen/
smeyers setten die sake met hue(re)n vonnisse inden hof dair/
tselve goedt gelegen is om aldair rechts te gheven en(de)/
te nemen cor(am) scabinis in scampno ap(ri)lis xvi
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt