SAL7365, Act: V°278.5 (500 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°278.5  
Act
Date: 1472-05-15

Transcription

2021-01-24 by Karel Embrechts
It(em) den voirs(creven) brief sal blive(n) ond(er) scepen(en) van loven(e) het en wa(r)e datten de vors(creven)/
magriete henric ghijs en(de) zijn wijf gesamender hant hadde(n) oft dede(n) a(n)nichele(ren)/
te dier meyning(en) dat de selve magriete huer leefdale lanc dair mede jairlij(cs)/
sal moigen trecken en(de) verhalen vand(en) vors(creven) twee pet(er)s thien stuv(er)s ende (soe)/
vele als van jae(re) te jae(re) een half mudde corens gedrage(n) en(de) weert sijn sal/
oft moigen gelden ende dat de selve henric ghijs en(de) sijn wijf aut alter tsin(der)/
der selver magriete(n) leefdaige d(air) mede sal trecke(n) en(de) verhale(n) sond(er) argelist end(e)/
nae der selver magriete(n) doot sal die lijfpen(sie) int geheele de(n) selve(n) gehuyssce(n)/
volge(n) Met vorweerde(n) wordde dese lijfpens(ie) afgequijt dat de pe(n)ninge d(air) af comen(de)/
weder ter geliker naturen aengeleecht selen wordde(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt