SAL7365, Act: V°61.2-R°62.1 (145 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°61.2-R°62.1  
Act
Date: 1471-10-21

Transcription

2021-02-15 by Karel Embrechts
Item in meerder sekerheit der voirs(creven) renten en(de) om/
dinhout vanden vors(creven) brieve te voldoen heeft/
de voirs(creven) her willem den vors(creven) roelofve in handen/
gesedt de selve(re)n juweelen hier na bescreven/
Te weten(e) inden yersten eene selve(r) gheltkanne [de] borde/
en(de) heyse buyten vergult metter wapen(en) van elde(re)n/
merode en(de) van pietershem wegen(de) seven merc der/
dalf onche schaers Item eene ande(r) gheltkanne de(n)/
bort vanden voete decxelle en(de) heyse buyten vergult/
metter wapen(en) van merode en(de) [van] wezemale in eenen/
in scildeken weghen(de) seven merc myn eene halve/
onche Item eenen overdecten verguld(en) croes bynnen/
en(de) buyten met eenen leeuken boven wegen(de) drie merc/
vierdalf onche Item eenen overdecten croes de borde en(de)/
voet vergult met eend(er) bloemen veramaest d(air) boven staen(de)/
een karaelken wegen(de) onder half merc drie onchen/
Item eenen vergulden(en) [overdecten] croes gepoinchoneert met vier/
vogelen grype d(air) af den eenden [eenen] bove(n) staet en(de) dand(er) drie/
aend(en) voet wegen(de) drie merc een onche Item/
twee overdecte witte croese den eenen met eender/
blauwer bloemen en(de) den ande(re)n met eend(er) groend(er) bloemen/
veramaest neghen croese met verguld(en) borden eene
//
half dossijne lamschalen wegen(de) tsamen veerthien merc/
een onche Item een half dossijne komschalen de/
bode(m)me verpuckelt wegende vijff merc twee onchen/
vier yngelsche al troys gewichte Welcke/
yuweelen voirs(creven) de vors(creven) roeloff gelooft heeft hem/
vanden vors(creven) renten en(de) afquitingen d(er) selver te vollen/
gecontenteert zijnde wedero(m)me gelic die vors(creven) staen/
te restitue(re)n den vors(creven) he(re)n wille(m)me oft in zijnd(er)/
absencien wille(m)me maes en(de) arnde kyiers des vors(creven)/
he(re)n willems knecht beide te samen d(air) inne de/
selve her willem zijn opembair consent gedraghen/
heeft en(de) oic als dan des vors(creven) steet te a(n)nichelleren/
cor(am) eisd(em) et jasp(are) claus forestario
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt