SAL7366, Act: R°21.1 (42 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°21.1  
Act
Date: 1472-08-03

Transcription

2019-01-22 by Claire Dejaeger
It(em) jan trits molde(r) sone arnts trits van willebringhen nu ter tijt woenen(de)/
toerbeke in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft/
van den eerweerdigen vader in gode he(re)n lenarde van gryboval abde [joh(ann)ese van langrode als p(ro)cu(reu)r]/
des godshuys van vlierbeke die watermolen desselfs goidshuys geleg(en)/
toerbeke voirs(creven) metten toebehoorten zoe verre die molde(r) voir hem die/
gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te gebruycken van sintjans/
kersmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc v(er)volgen(de) Elx jairs/
dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) tweelf rinsche guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc/
half tsint jansmisse en(de) half te kersmisse te betalen m(ijn) voirs(creven) hee(re)/
oft sijne(n) p(ro)cu(reu)r jairlijcs den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
vorweerde(n) dat de voirs(creven) molde(r) jairlijcs den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
de huysinge vand(en) voirs(creven) molen houden sal wel en(de) loflic op sijne(n)/
cost vand(er) underster rijkelen nederw(er)t en(de) insgelix de dijken en(de)/
loepe vand(en) wate(re) en(de) oic die ca(m)men spillen en(de) alpen vander/
selver molen Ende oft mijn hee(re) aende vors(creven) molen yet anders/
dan voirs(creven) steet dede maken alsdan soude de selve molde(r) den/
werclieden den montcost geven en(de) mijn hee(re) de dachue(re)n betale(n)/
Ende dese vorweerd(en) (et)c(etera) Inde est fideiussor d(i)c(t)i multor(is) t(am)q(uam) debitor/
p(ri)ncipal(is) indivis(im) rixsen van raetshove(n) sone wijlen mertens/
woenen(de) te hoxhem et p(rim)[(us)] cor(am) vync cav(er)chon aug(usti) iii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt