SAL7366, Akte: R°29.4 (58 van 598)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°29.4  
Act
Datum: 1472-07-31

Transcriptie

2018-11-29 door Claire Dejaeger
It(em) de p(ro)curator des goidshuys vanden augustijne(n) te loeven(en) welke(n)/
goidshuyse van henricken wilen rogge gemaect werde in testam(en)te/
bij consente zijnre huysvrouwen die twee hollan(sche) gulden(en) erflijc/
die de selve henric hadde op eene(n) bempt jans wilen vander/
valporten gelegen te velthem Welke twee hollan(sche) gulden(en) de/
kijndere des selfs jans vander valporten onder scepen(en) va(n) velthe(m)/
gesedt hadden ende tot den rechte heeft verborcht met rombout/
bone vleeschouwere de selve ii hollan(sche) gulden(en) te trecken Al macht/
zijn dat derfgenamen des voirs(creven) wilen henricx tselve testa/
ment souden meyne(n) te invalide(re)n Ende heeft alsoe bij ov(er)drage/
vander stad gelooft de voirs(creven) rombout vanden selve(n) twee holl(ansche)/
gulden(en) te rechte inne te stane jege(n) eene(n) yegeliken die te/
restitueren oft dair aff te rechte te v(er)antwerde(n) dair en(de) also/
dat behoire(n) sal soe wa(n)neer hij bij der stad rade d(air) inne/
geduemt sal wesen cor(am) ouder(ogghe) burgim(a)g(ist)ro couck(eroul) hanckart/
co(n)siliar(iis) julii ulti(m)a
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-07-27 door Xavier Delacourt