SAL7366, Act: R°47.1 (99 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°47.1  
Act
Date: 1472-09-14

Transcription

2019-05-22 by Claire Dejaeger
It(em) want merten van oppendorp noch eene(n) brief heeft vand(en) voirs(creven) so(m)men/
bekint bij henricke van redingen en(de) anthonise sijnen sone vors(creven) waer de/
voirs(creven) jan rogge dien die schout toebehoort niet te vreden en wae(r) te/
verbeiden de selve schout tot half meye naistcomen(de) In dien gevalle/
salmen desen brief te nyeute doen en(de) dan sal de voirs(creven) jan va(n) oppend(orp)/
oft de ghene die des outs brief mechtich es trecht vand(en) selve(n) yerste(n)/
brieve acht(er) cleyn vastelavont naistcomen(de) moigen volgen nae der stat/
recht bij also datmen altoes metten voldoene vand(en) eene(n) brieve/
sal gestaen eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt