SAL7366, Act: R°47.5-V°47.1 (100 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°47.5-V°47.1  
Act
Date: 1472-09-14

Transcription

2020-03-20 by Claire Dejaeger
It(em) want aelbrecht tants als procur(eur) en(de) voergange(r) des godshuys/
van ghempe inden name vanden selven godshuyse hem hadde doen leve(re)n/
met brieve(n) der stat van loeven(en) gescreve(n) aende(n) meye(r) van halen oft/
zijnen stedehoude(r) te wynghe die goede hier nae bescreve(n) voer gebrec/
van twintich rinsche guld(en) oft die weerde dair af in ande(re)n goeden guld(en)
//
gelde erfrinten vallen(de) te kersmisse die tvoirs(creven) godshuys d(air) op heeft (et)c(etera)/
Ende p(ar)tien dien op in saterdaige lestlede(n) dach van rechte bescheiden/
was Te weten de weduwe [vacat] wijlen van overwynghe jasp(ar) en(de)/
giel(is) van overwynghe hue(r) kinde(re) niet en sijn ge(com)p(ar)eert Soe wijsde(n)/
de scepen(en) voer een vo(n)nisse ter manissen smeyers aengehoort de(n) bode/
die trappoort vand(en) leve(r)inge(n) en(de) exploete gedaen heeft datme(n) de(n) vors(creven)/
p(ro)cur(eur) inde(n) name vand(en) vors(creven) godshuyse houde(n) sal inde macht van/
zijnre leve(r)inge(n) zoe v(er)re dit noch voir hen come(n) es cor(am) opp(endorp) borch/
heykens cav(er)chon sept(embris) xv vide(licet) ip(s)o die mart(is)/
Dit sijn die goede/
Ierst die hofstaden metten hove bogarden lande(n) beemde(n) eeussele(n) en(de) hue(re)n/
toebehoirten houden(de) zesse boender luttel myn oft meer gelegen toverwynghe/
neve(n) die quadestrate naest den goeden wout(er)s van wynghe des jonghen/
It(em) iii[½] boender lants geheeten de langhestreeke neve(n) die herstrate tussce(n)/
de goede nijs inde brouc en(de) claes vand(en) opstalle It(em) [½] boend(er) lants/
geleg(en) achter overwynghe tussce(n) de goede henrix corduaen ende/
lijsbetten vande(n) broecke It(em) [½] boender lants geleg(en) onder den brym/
berch tussce(n) de goede nijs inde brouc en(de) jans van breysseem Item/
een dach(mael) lants geleg(en) topstalle tussce(n) de goede jans van overwinge/
en(de) katlijnen vranx Item drie dach(mael) lants geleg(en) aldair tusschen de/
goede der voirs(creven) katlijnen vranx en(de) der tafelen tsheylichs gheest der/
kercken van wynghe It(em) vijf dach(mael) bosch geheeten de wolf geleg(en)/
naest den goeden wouters van scibbeke Item drie dach(mael) lants geleg(en)/
ter locht in drie stucken tussce(n) den tolmerdriesch en(de) die plaetse geheete(n)/
die locht It(em) vijf dach(mael) lants geleg(en) aldair tusscen de herstrate/
en(de) de goede arnts die molne(re) Item een half boend(er) lants geleg(en)/
bove(n) le(m)mensborne naest den goeden jans de roede Item een stuc soe/
boschs soe eeussels geleg(en) in bellenshove tusscen de goede wouters van/
wynghe en(de) de goede arnts van wynge outs scoemakers It(em) [½] dach(mael)/
eussels geleg(en) inde strixhoive strixhoeve tusscen de goede galoys/
spapen ende gheerts leemans It(em) een stuc lants geleg(en) inde strixhoeve/
tussce(n) de goede gheerts leemans en(de) de goede der kinde(re)n frissens wijle(n) vand(en)/
bossche It(em) een cleyn stuc lants geleg(en) ald(air) tussce(n) de goede d(er) vors(creven) kinde(re)n/
wijle(n) frisse(n)s vand(en) bossche te beide(r) zijde(n) It(em) iiii s(cellingen) iiii d(enieren) eene(n) helli(n)c en(de) twee/
cap(uynen) outs chijs en(de) vii l(i)b(ra) x s(cellingen) jairlix chijs borsegelts vii halst(er) even(en) erfspachts/
mette(n) rechte en(de) heerlich(eit) d(air) toe behoiren(de) op zeke(re) [div(er)se] goede d(air) bij geleg(en) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt