SAL7366, Act: R°51.2 (105 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°51.2  
Act
Date: 1472-09-22

Transcription

2019-07-04 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opden dach van/
heden datum van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone/
goird pirart woenen(de) inde sterre te loeven(en) Ende heeft gecon/
stitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en)/
janne blanckart willem(me) pierart des voirs(creven) goirts sone henr(icke)/
pirart sone wijlen willem(s) janne vaes sone reyners vaes/
van piet(er)hem meest(er) arnde brau jannese stevens janne de beye(re)/
en(de) claese sijnen sone aut alt(er)um lator(is) p(rese)nciu(m) Alle en(de) yegewelk/
sijn saken questien en(de) gescillen die hij tegewoirdichlic uutstaen(de)/
heeft oft naemaels hebbe(n) sal moig(en) (et)c(etera) Alle sijn jairguld(en) sculden/
opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) v(er)vallen goeden beruerlic en(de) omberuerlic chijsen/
rinte(n) erfpachte(n) die hij heeft en(de) men hem sculdich es oft nae/
maels hebbe(n) en(de) v(er)crige(n) sal moige(n) en(de) men hem sculd(ich) sal moig(en)/
wesen (et)c(etera) Te verwar(en) te mane(n) teysse(n) op te bue(re)n tontfang(en)/
d(air) voe(r) te pande(n) te daige(n) te beleiden rastemente te doen legg(en)/
die met rechte texeque(re)n te v(er)volg(en) te vorde(re)n te bedinge(n) Alle/
scep(enen) brieve te von(n)iss(en) (et)c(etera) Ende ofte noot gebuerde (et)c(etera) in meliori/
for(ma) te wynne(n) te v(er)lies(en) te verhue(re)n te v(er)pachte(n) componen(dum) q(ui)tan(ciam)/
dan(dum) Et g(e)n(er)alit(er) et specialit(er) (et)c(etera) Et q(uod) un(us) incep(er)it P(ro)mitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo roel(ants) opp(endorp) sept(embris) xxii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt