SAL7366, Act: R°52.2-V°52.1 (109 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°52.2-V°52.1  
Act
Date: 1472-09-27

Transcription

2019-07-22 by Claire Dejaeger
It(em) henri egnoy die als borghe mathijs wilen henrot te loeven(en)/
bescreve(n) is geweest van bauduin le begge voir ii mudde/
tarwen erflijc en(de) ii leeuwe lijftochte(n) heeft gelooft op i/
banduyn van iii noble deen helicht voir onse(n) gened(igen)/
hee(re) den h(er)toge en(de) dand(er) helicht ond(er) wat he(re)n hij bevonde(n)/
soude werden Dat hij de(n) voirs(creven) banduijn betalen sal/
va(n) morge(n) over een maent tverloop vande(n) voirscr(even)/
rente(n) met de(n) coste(n) d(air) op geloepe(n) en(de) binne(n) de(n) selve(n) tide/
hem goede wettige ende loflike pande setten sal na/
inhoudt d(er) scep(enen) br(ieve) d(air) af zijnde we voir wet ts(en)te jans
//
also dat vynders vande(n) hove segge(n) sele(n) dat de voirs(creven)/
bauduin d(aer) met te vrede(n) sal moege(n) zijn sonder last/
des voirs(creven) banduyns En(de) oft hij des niet en dade dat/
hij dan des andere(n) daighs come(n) sal op zijns selfs/
cost ende last in een vande(n) vroente(n) te loeven(en) d(air)/
hij nu is en(de) aldair bliven theere(n) tot d(er)re tijt toe/
dat de voirs(creven) bauduin te vrede(n) en(de) geconte(n)teert/
sal zijn Inde est fideiussor d(i)c(t)i henr(icus) egnoy joha(n)nes/
ghielijs p(ro)nu(n)c villicus de gesto Et p(ri)mus heykens/
caverchon sept(embris) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt