SAL7366, Act: R°62.2-V°62.1 (122 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°62.2-V°62.1  
Act
Date: 1472-10-13

Transcription

2019-08-22 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach datum van desen/
voir ons comen is margriete weduwe jans wilen bloemart
//
met eenen geleverden momboir hair in desen v(er)leent en(de)/
heeft geconstitueert gesedt volcomen macht procuracie en(de)/
auctoriteit gegeven vrancken van homborch cleermake(r) om/
te verantweerden te bescudden te bedingen en(de) te vervolghen alle/
alsulken saken als zij uutstaen(de) heeft uut saken tegen laureyse de decke(re)/
te berthem oft elswair die te wynnen en(de) te v(er)liesen/
composicie d(aer)af te maken getuygen te leiden d(er) wed(er)p(ar)tien/
getuygen te sien zweren die te batteren also wel int princi/
pael als int accessoir te quite(re)n en(de) volcomen quitancie te/
gheven Ende vortaen generalic (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
iusto calculo oct(obris) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt