SAL7366, Act: R°74.3-V°74.1 (145 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°74.3-V°74.1  
Act
Date: 1472-10-20

Transcription

2020-01-22 by Claire Dejaeger
Vander aenspraken die symoen van wezenbeke gedaen heeft op janne van/
leeuwe hem opseggende dat de selve jan eenen tijt geleden aen hem hant/
dadich was in gra(m)men ende evelen moede ende in gelaete van strijde dair/
de voirs(creven) symoen stont opde trappen vand(en) sluysen te wijchmale hem/
stoeten(de) vanden selve(n) trappen dat hij bij nae int water gevallen was/
en hadde dijser gedaen dair de voirs(creven) symoen hem aen hielt en(de) dat boot/
de selve symoen te thoene(n) met vele goeder ma(n)nen diet gesien hadden/
hopen(de) oft hij dat gethoene(n) conde dat de voirs(creven) jan van leeuwe hem dat/
soude bete(re)n nae recht Dair op de voirs(creven) jan van leeuwe hem v(er)antweerden(de)
//
dede segghen en(de) boot te bewijsen(e) dat de voirs(creven) sluyse hem toebehoirde/
dat hij dair inne gegoid was en(de) hadde symoene metten hee(re) doen v(er)biede(n)/
dat hij hem der selver goede niet onderwinde(n) en soude bove(n) de(n) welke(n)/
de selve symoen was comen met wercliede(n) ende begonste tegen zijne(n)/
danc de trappen der voirs(creven) sluysen te breken(e) hopen(de) oft soe wa(r)e dat /
hij der aensprake ongehoude(n) sijn soude Wart gewijst ten uut(er)sten/
biden he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers nae aensprake v(er)ant/
weerde(n) en(de) thoenisse des vors(creven) symoens die zijns v(er)meets volqua(m)/
dat de vors(creven) jan van leeuwe gehouden sijn soude te doene t(er) bet(er)niss(e)/
een bedevart tstraesborch darweert te porren binne(n) xl daigen/
naistcomen(de) ende goede wairheit d(aer) af te bring(en) nae der stat recht/
oft sijne(n) moet te hebben p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis dempt(is) roelants/
pynnoc octobr(is) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt