SAL7366, Act: R°75.2 (146 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°75.2  
Act
Date: 1472-10-22

Transcription

2020-03-02 by Claire Dejaeger
Item es tusscen de vors(creven) p(ar)tien ondersproken want dat thuys geheete(n)/
den pollepel in nacomende(n) tide(n) eenichsins belast oft gepraemt/
wordde vand(en) vors(creven) vijftich stuv(er)s dat dien last derfgenamen/
vand(en) vors(creven) crauwel soude(n) mot(en) drag(en) Ende oft den crauwel/
insgelix belast wordde van eender cronen erflic gaende uuten/
pollepel dat derfman vand(en) vors(creven) pollepele dien [last] sculdich soude/
sijn te dragen Et proinde obligaveru(n)t p(re)d(i)c(t)e p(ar)tes vide(licet)/
q(ue)lib(et) ear(um) sua bona p(re)d(i)c(t)a de licen(tia) d(omi)ni fundi Ende oftme(n) in tide(n)/
toecomen(de) bevo(n)de meer chijs uute(n) vors(creven) goede(n) gaen(de) geheete(n)/
de(n) crauwel gaen(de) dan de voirs(creven) vijftich stuv(er)s alle dat datme(n)/
dien afslaen sal aende vors(creven) rinte van vi(½) r(ijnsche) g(ulden) den pe(n)ni(n)c te/
xviii eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt