SAL7366, Act: R°77.4-V°77.1 (151 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°77.4-V°77.1  
Act
Date: 1472-10-26

Transcription

2020-03-20 by Claire Dejaeger
It(em) arnd stockinx sone wijlen gheerts van dyedeghem nu woenen(de) te duysborch/
in p(resen)cia heeft genome(n) en(de) bekind dat hij genome(n) heeft van joese de/
becke(re) als p(ro)cur(eur) des goidshuys van p(er)cke bij loeven(e) de goede desselfs/
goidsh(uys) h(ier) na bescrev(en) geleg(en) inde p(ro)chie van voshe(m) Ierst twee boend(er)/
wynni(n)s lants in eene(n) stucke geleg(en) ter plaetse(n) d(aer)me(n) gaet vand(en)/

//
mo(n)nichove te duysborch die jan vand(er) mee(re) vand(en) selve(n) goidsh(uys)/
nu ter tijt houden(de) es It(em) en(de) noch eene(n) driesch d(aer) aen geleg(en)/
desselfs goidshuys houden(de) omtri(n)t tussce(n) de x dach(mael) en(de) drie boend(er)/
Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) de vorsc(reven) ii boend(er) wynne(n)s/
lants van halfm(er)te naistcomen(de) vuer twee jair eenen t(er)mijn van/
ix jae(re)n lanc due(re)nde deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de) Ende/
den vors(creven) driesch ter stont en(de) van nu voirtane soe totte(n) uutgane/
vand(en) voirs(creven) t(er)mijne Elx jairs d(aer)en binne(n) om en(de) voe(r) drie mudde(n)/
ende een mol(evat) rogs goet en(de) payabel wel bereyt met wa(n)ne en(de)/
vloegelen mate(n) van loeven(e) jairlix sint andriesmisse apostels te/
betale(n) en(de) opde(n) spyker int vors(creven) goidsh(uys) oft te loeven(e) d(aer) mijnen/
he(re) dit best gelieve(n) sal te leve(re)n jairlix de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet)/
ass(ecutu)[m] dierste betalinge yerst ingaen(de) des naiste(n) s(in)t andriesmisse/
na dingaen vand(en) en(de) aenveerde(n) vand(en) vors(creven) lande Met vorweerd(en)/
dat de vors(creven) wynne den vors(creven) driesch bedrive(n) en(de) beke(re)n sal te/
wynnen(de) lande ende die dan mette(n) vors(creven) ii ande(re)n boend(ere)n lands/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde wynne(n) werve(n) meste(n) en(de) bedrive(n) sal wel ende/
loflic gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) beneden Ende te(n) inde van sine(n)/
t(er)mijne sal hij de vors(creven) ii boend(er) lants late(n) omgedaen op een/
vore wel en(de) loflijc want hij die alsoe aenveerde(n) sal en(de) dander lande/
die nu driesch sijn geheel It(em) sal de wynne jairlix sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde allet stroe vand(en) vors(creven) goede(n) comen(de) te meste beke(re)n ende/
dat opde vors(creven) goede en(de) gheen ande(re) moige(n) [mote(n)] vue(re)n te(n) meeste(n) p(ro)fite/
It(em) sal de wynne te hemw(er)ts neme(n) jairlix alle trunchout opde/
vors(creven) goede vallen(de) om d(aer) mede de selve goede te bevreede(n) It(em)/
en sal de wynne dese goede nyeman(de) and(er)s sond(er) mij(n)s he(re)n (con)sent/
de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde moig(en) uutgeve(n) Ende dese vorweerde(en)/
Inde est fideiussor d(i)c(t)i coloni t(am)q(uam) debitor p(ri)ncipal(is) joh(ann)es de ijsere/
socer d(i)c(t)i coloni (com)mor(ans) apud duysborch Et p(rim)[(us)] roel(ants) vync oct(obris) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt