SAL7366, Act: R°97.4-V°97.1 (178 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°97.4-V°97.1  
Act
Date: 1472-11-13

Transcription

2021-02-02 by Claire Dejaeger
Item balduinus smale in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt/
openbairlic dat de vors(creven) lanceloet hem wel v(er)nueght/
en(de) betaelt heeft met gereeden pe(n)ningen van alle/
alsulken dienste als de vors(creven) baud(ewijn) zijn sone oft yemant/
and(er)s van hue(re)n wegen voir den vors(creven) lanceloet totte(n)/
dage toe van heden e(n)nichsins gedaen mogen hebben/
ind(en) orlogen die [allessins] geweest hebben tot noch toe Bekynnen(de)
//
hem dair af te vreden gestelt te zijne Geloven(de) d(air)af/
den selven lancelote noch zijnen goeden niet aen te sprek(en)/
mair van des(en) quitancie(n) voir hem sijne(n) sone en(de) allen/
ande(re)n dient dat aengaen mach warant te zijne eis(dem)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt